بافت شهرک ولیعصر تهران

شهرک ولیعصر تهران : بررسی شهرک ولیعصر ، امکانات و دسترسی های آن

شهرک ولیعصر تهران یکی از بخش های پرجمعیت و بزرک منطقه 18 شهرداری تهران است. که در ادامه به بررسی و آشنایی بیشر با این محله می پردازیم. شهرک ولیعصر تهران کجاست ؟ شهرک ولیعصر منطقه چند است؟ شهرک ولیعصر یکی از بخش های بزرگ منطقه 18 تهران است که دارای جمعیت زیادی است که…

اطلاعات بیشتر
شهرک صدرا تهران

شهرک صدرا تهران : بررسی شهرک صداری تهران ، امکانات و دسترسی های آن

شهرک صدرا یکی از محله های قدیمی تهران است که در بخش شرقی میدان المپیک و منطقه 22 شهرداری تهران قرار دارد دارای معماری بسیار زیبای ایتالیایی است که در ادامه به بررسی و آشنایی با این محله می پردازیم . شهرک صدرا تهران ، صدرا منطقه چند تهران است؟ این شهرک در حقیقت در…

اطلاعات بیشتر
محله شوش تهران

محله شوش تهران : بررسی محله شوش ، امکانات و دسترسی های آن

محله شوش در منطقه 15 شهرداری تهران؛ یکی از محله های جنوب شهر است که به ایستگاه راه آهن تهران بسیار نزدیک و یکی از محله های پرتردد و شلوغ تهران است که در ادامه به بررسی و آشنایی آن می پردازیم. محله شوش تهران : شوش منطقه چند است؟ محله شوش تهران یکی از…

اطلاعات بیشتر
بافت محله شیخ هادی در تهران

محله شیخ هادی در تهران : بررسی محله شیخ هادی ، امکانات و دسترسی های آن

محله شیخ هادی یکی از محله های بسیار قدیمی ؛ در ناحیه 1 منطقه 11 شهرداری تهران قرار دارد. این محله تعداد زیادی بنای تاریخی و فرهنگی دارد که در ادامه به بررسی و آشنایی با این منطقه می پردازیم . محله شیخ هادی تهران : شیخ هادی منطقه چند است؟ محله شیخ هادی یکی…

اطلاعات بیشتر
دسترسی محله صددستگاه تهران

محله صد دستگاه تهران : بررسی دسترسی ها و امکانات محله صد دستگاه تهران

محله صد دستگاه تهران واقع در منطقه 4 شهرداری تهران است ، ابتدای این محله از تقاطع خیابان دهم فروردین و بزرگراه محلاتی شروع می شود ، در ادامه به بررسی و آشنایی به این محله می پردازیم . محله صد دستگاه تهران : صد دستگاه منطقه چند است؟ محله صد دستگاه یکی از محله…

اطلاعات بیشتر
محله شهید آوینی تهران

محله شهید آوینی تهران : بررسی دسترسی و امکانات محله آوینی تهران

محله شهید آوینی تهران یکی از محله های ناحیه 5 منطقه 20 شهرداری تهران است که جمعیتی بالغ بر 9288 دارد که در ادامه به بررسی و آشنایی با این محله می پردازیم . محله شهید آوینی تهران : محله آوینی منطقه چند است؟ یکی از محله های منطقه 20 شهرداری تهران است که مساحتی…

اطلاعات بیشتر
محدوده جغرافیایی محله صفا در تهران

محله صفا تهران : بررسی خیابان صفا ، امکانات و دسترسی های آن

محله صفا یکی از محله های منطقه 13 شهر تهران است ، و دارای امکانات رفاهی و آموزشی بسیار خوبی است که در ادامه به بررسی و آشنایی با این محله می پردازیم . محله صفا در تهران : خیابان صفا منطقه چند است؟ محله صفا در منطقه 13 شهرداری تهران قرار دارد و براساس…

اطلاعات بیشتر
فلکه دوم صادقیه

صادقیه تهران : آشنایی با امکانات و دسترسی های صادقیه در تهران

صادقیه تهران یکی از محله های غرب و منطقه 2 شهرداری تهران است؛ که قبل از انقلاب ایران در سال 1357 به آریاشهر معروف بود و چندین محله را در خود جای می داد . در ادامه به بررسی و آشنایی بیشتر با این منطقه می پردازیم . محله صادقیه تهران ، صادقیه منطقه چند…

اطلاعات بیشتر
کوچه های محله شهید دستغیب تهران

محله دستغیب تهران : بررسی امکانات ، دسترسی ها و شرایط زندگی

محله دستغیب تهران در ناحیه یک شهرداری منطقه 9 شهرداری تهران واقع شده است، این محله از ابتدای بزرگراه سعیدی آغاز و تا بزرگراه یادگار امام امتداد دارد . در ادامه به بررسی و آشنایی با این محله می پردازیم . محله شهید دستغیب تهران محله دستغیب در ناحیه 1 شهرداری منطقه 9 تهران قرار…

اطلاعات بیشتر
سرای محله طرشت

محله طرشت تهران : بررسی خیابان طرشت ، امکانات و دسترسی های آن

محله طرشت واقع در منطقه 2 شهرداری تهران است که در گذشته یکی از مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا و سرسبز تهران بود که در ادامه به بررسی و آشنایی با این منطقه می پردازیم. محله طرشت تهران این محله در منطقه 2 شهرداری تهران است که به دلیل اینکه در گذشته یکی…

اطلاعات بیشتر