تهران

منطقه 19 تهران: بررسی صفر تا 100 امکانات، دسترسی‌ها و آشنایی با محله های منطقه نوزده

منطقه 19 تهران: منطقه ایی در جنوب غربی پایتخت است که از 5 ناحیه و 15 محله تشکیل شده است. این منطقه از امکانات رفاهی، درمانی، آموزشی و غیره برخوردار است. در ادامه ایرانیجو به بررسی کامل و جامع آشنایی با این منطقه و محله های آن می پردازد.

منطقه 19 تهران کجاست؟

منطقه 19 از جمله محله های قدیمی تهران محسوب می شود، در زمان رضاشاه نخستین هواپیما در این منطقه فرود آمد، بعبارتی نخستین فرودگاه تهران در آن زمان بود، امروزه به یکی از پارک های بزرگ تهران یعنی پارک ولایت تبدیل شده است که به لحاظ وسعت در خاورمیانه نمونه ایی ندارد.

در این منطقه خرید اجناس با قیمت مناسب و تنوع بالا به خوبی یافت می شود و این مورد را فقط می توان در جنوب تهران داشت.

منطقه نوزده در جنوب غربی پایتخت قرار گرفته است، دارای وسعتی بالغ بر 89/19 کیلومتر مربع است و از 5 ناحیه و 15محله تشکیل شده است.

طبق سرشماری های صورت گرفته در سال 1390 ایران جمعیت این منطقه 244.350 نفر و بعبارتی 70.349 خانوار برآورد شده است.

منطقه 19 تهران کجاست؟

محدوده جغرافیایی منطقه نوزده

 • از جنوب به پارک جنگلی افرا
 • از سمت شمال به بزرگراه آیت الله سعیدی
 • از سمت غرب به اتوبوان آیت الله سعیدی و بزرگراه آزادگان
 • از سمت شرق به بزرگراه تندگویان و خیابان بهمنیار ختم می شود.

ناحیه های منطقه 19 تهران با نقشه

ناحیه 1 در منطقه 19 و آمارهای کلی

ناحیه 1 منطقه 19

سرفصل

عنوان شاخصمیزان/مقدار/تعدادواحد اندازه گیری
مساحتمساحت ناحیه6.5کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر)1.2کیلومتر مربع
مساحت بخش مسکونی1.2کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاری0.6کیلومتر مربع
مساحت بخش اداری0.04کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتی0.02کیلومتر مربع
مساحت فضای سبز3.4کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی0.006کیلومتر مربع
مساحت بافت فرسوده0.6کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشی0.17کیلومتر مربع
سرفصلعنوان شاخصمیزان/مقدار/تعدادواحد اندازه گیری
مساحتجمعیت ناحیه82230نفر
تراکم جمعیت12651نفر در کیلومتر مربع
جمعیت بافت فرسوده(سال 85)43929عدد
تعداد آتش نشانی2عدد
تعداد درمانگاه7عدد
تعداد مجموعه ورزشی12عدد
تعدادا بوستان29عدد
تعداد مدرسه23عدد
تعداد سوله بهران1عدد
تعداد پمپ بنزینعدد
تعدادا پمپ گازعدد

ناحیه 2 در منطقه 19 و آمار های کلی

ناحیه 2 منطقه 19
سرفصلعنوان شاخص هامیزان/مقدار/تعدادواحد اندازه گیری
مساحتمساحت ناحیه6.3کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر)18کیلومتر مربع
مساحت بخش مسکونی1.19کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاری18کیلومتر مربع
مساحت بخش اداری0.04کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتی0.01کیلومتر مربع
مساحت فضای سبز0.8کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی0.02کیلومتر مربع
مساحت بافت فرسوده0.4کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشی0.09کیلومتر مربع
سرفصلعنوان شاخصمیزان/مقدار/تعدادواحد اندازه گیری
مساحتجمعیت ناحیه97942نفر
تراکم جمعیت15546نفر در کیلومتر مربع
جمعیت بافت فرسوده (سال 85)38681عدد
تعداد آتش نشانی2عدد
تعداد درمانگاه8عدد
تعداد مجموعه ورزشی16عدد
تعداد بوستان25عدد
تعداد مدرسه20عدد
تعداد پمپ بنزین3عدد
تعداد پمپ گاز2عدد
تعداد سوله بهران3عدد

ناحیه 3 در منطقه 19 و آمارهای کلی

ناحیه 3 منطقه 19
سرفصلعنوان شاخص هامیزان/ مقدار/ تعدادواحدا اندازه گیری
مساحتمساحت ناحیه7.6کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر)1.2کیلومتر مربع
مساحت بخش مسکونی0.9کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاری0.05کیلومتر مربع
مساحت بخش اداری0.01کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتی0.34کیلومتر مربع
مساحت فضای سبز0.47کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی0.01کیلومتر مربع
مساحت بافت فرسوده0.9کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشی0.04کیلومتر مربع
سرفصلعنوان شاخصمیزان/مقدار/تعدادواحد اندازه گیری
مساحتجمعیت ناحیه59160نفر
تراکم جمعیت7784نفر در کیلومتر مربع
جمعیت بافت فرسوده (سال 85)41768نفر
تعداد آتش نشانیعدد
تعداد درمانگاه14عدد
تعداد مجموعه ورزشی21عدد
تعداد بوستان19عدد
تعداد مدرسه22عدد
تعداد سوله بهران2عدد
تعداد پمپ بنزین2عدد
تعداد پمپ گاز2عدد

ناحیه 4 در منطقه 19 و آمارهای کلی

سرفصلعنوان شاخص هامیزان/ مقدار/ تعدادواحدا اندازه گیری
مساحتمساحت ناحیه59.5کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر)0.9کیلومتر مربع
مساحت بخش روستاها3کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاریکیلومتر مربع
مساحت بخش کشاورزی49کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتیکیلومتر مربع
مساحت فضای سبز3کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی0.03کیلومتر مربع
مساحت بافت باغ0.7کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشیکیلومتر مربع
سرفصلعنوان شاخصمیزان/مقدار/تعدادواحد اندازه گیری
مساحتجمعیت ناحیه15991نفر
تراکم جمعیت27نفر در هکتار
جمعیت خانوار3950نفر
تعدادروستا13عدد
تعداد بوستان6عدد
تعداد دانشگاه2عدد
تعداد مدرسه9عدد
تعداد خانه سلامت2عدد
تعداد سوله بهران9عدد
تعداد امامزاده2عدد
تعداد پمپ بنزین2عدد
تعداد پمپ گاز2عدد
تعداد مراکز بازپروری7عدد

ناحیه 5 در منطقه 19 و آمارهای کلی

ناحیه 5 منطقه 19

سرفصلعنوان شاخص هامیزان/ مقدار/ تعدادواحدا اندازه گیری
مساحتمساحت ناحیه16.7کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر)1کیلومتر مربع
مساحت بخش روستاها0.4کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاریکیلومتر مربع
مساحت بخش کشاورزی13کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتیکیلومتر مربع
مساحت فضای سبز3کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی0.4کیلومتر مربع
مساحت بافت باغ0.06کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشیکیلومتر مربع
سرفصلعنوان شاخصمیزان/مقدار/تعدادواحد اندازه گیری
مساحتجمعیت ناحیه15500نفر
تراکم جمعیت9.3نفر در هکتار
جمعیت خانوار3520نفر
تعدادروستا13عدد
تعداد بوستان3عدد
تعداد دانشگاهعدد
تعداد مدرسه9عدد
تعداد مراکز درمانی6عدد
تعداد امامزاده6عدد
تعداد پمپ بنزین1عدد
تعداد پمپ گاز2عدد
تعداد مراکز بازپروری7عدد

سینماهای منطقه 19 تهران

 • پردیس سینمایی کیان
 • مراکز طبیعت‌گردی منطقۀ 19 تهران
 • پارک جنگلی افرا
 • بوستان ولایت

آب و هوای منطقه نوزده تهران

یکی از مناطق جنوب غربی تهران است و به دلیل دوری از رشته کوه های البرز و بخش شمالی تهران دارای آب و هوایی گرم و خشک است، از سوی دیگر به دلیل تراکم جمعیتی بالا، و جودا مراکز متعدد خرید ، نزدیکی به مرقد امام خمینی و بهشت زهرا و غیره تردد در این منطقه زیاد است و این موضوع آلودگی های را برای ساکنین به همراه دارد.

این منطقه دارای بوستان ها و پارک های متعددی است و اکسیژن و هوای تقریبا تمیزی را به ساکنین می دهد.

بوستان های و پارک های منطقه 19

بوستان های و پارک های منطقه 19

 • بوستان ولایت
 • بوستان باران
 • بوستان شادی
 • بوستان اسماعیل آباد
 • بوستان نرگس
 • بوستان جانباز
 • بوستان آموزش
 • بوستان شهید کاظمی
 • بوستان امید
 • بوستان بهار
 • بوستان شریعتی
 • بوستان 22 بهمن
 • بوستان نعمت آباد
 • بوستان جوانه
 • بوستان گلستان
 • بوستان شهید مطهری
 • بوستان دانش‌آموز
 • بوستان بستان
 • بوستان امام علی(ع)
 • بوستان شقایق
 • بوستان بهشت
 • بوستان جنگلی افرا
 • بوستان نسترن
 • بوستان شادی
 • بوستان مرجان
 • بوستان چنارستان
 • بوستان امام خمینی

مراکز درمانی و بیمارستانی منطقه

 • درمانگاه هاشمی نژاد
 • مرکز بهداشت دولتخواه
 • آزمایشگاه نعمت آباد
 • کلینیک شهرداری
ایستگاه های مترو در منطقه 19

ایستگاه های مترو در منطقه 19

ایستگاه مترو شهرک شریعتی
مترو عبدل‌آباد
ایستگاه مترو نعمت‌آباد
مترو آزادگان

مراکز خرید منطقه نوزده تهران

 • جمعه بازار تهران
 • بازارچه خیریه المهدی
 • مجتمع تجاری صوفی
 • بازار توحید
 • بازار بزرگ عبدل آباد
 • برج آنا (بازار پرده)
 • پاساژ شقایق
 • بازارچه احسانی

مدارس و مراکز آموزشی منطقه 19

 • کانون دانش پژوهان نخبه
 • دانشکده دندانپزشکی
 • هنرستان پاسداران
 • هنرستان ایساکو
 • دبیرستان ارشاد
 • مدرسه مفتح
 • کتاب‌خانه مشفق
 •  خانه فرهنگ میعاد
 •  دبیرستان گل محمدی
 •  مجموعه فرهنگی ورزشی سرداران
 • دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه آزاد
 •  مدرسه میر میران

آشنایی با محله های منطقه 19 تهران

محله اسفندیاری- بستان

محله اسفندیاری واقع در بخش شرقی این منطقه که میدان میوه تره بار مرکزی را در خود جای داده است.

 • این محله به لحاظ موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به خانی آباد
 • از سمت شرق به بزرگراه تندگویان
 • از سمت جنوب به بزرگراه آزادگان
 • از سمت غرب به بزرگراه کاظمی ختم می شود.

محله اسماعیل آباد

محله در کنار کوره های آچرپزی است جزو محله های ارزان این منطقه بشمار می رود، به علت وزش باد و گرد و خاک به محله ایی آلوده تبدیل شده است.

 • جنوب این محله به محله اسماعیل آباد
 • غرب آن به بزرگراه آزادگان
 • شرق به محله دولتخواه
 • و از بزرگراه آیت الله سعیدی به شمال این محله متصل می شود.

محله بوستان ولایت

یکی از محله های این منطقه است که بوستان ولایت در آن قرار دارد این بوستان دارای امکانات بسیاری خوبی از جمله سیرک، زمین بازی کودکان، تالار پذیرایی، مجموعه شهربانو ویژه بانوان، آموزشگاه موتورسیکلت، فروشگاه های مختلف است.

اکثر ساختمان های مسکونی این محله دارای بافتی فرسوده و قدیمی است و اما دارای قیمت مناسبی برای خرید و اجاره است.

 • شرق این محله محله رضوان قرار دارد
 • از سمت جنوب به خانی آباد جنوبی
 • بزرگراه شهید تندگویان به شمال این محله
 • و از سمت جنوب به آزادگان ختم می شود.
مرتبط:   بررسی محله شمس آباد و بازار مبل شمس آباد تهران، عکس+ نقشه

محله خانی آباد نو(خانی آباد جنوبی)

محله خانی آباد واقع در ضلع شرقی بزرگراه تندگویان است، یکی از گران ترین محله های این منطقه محسوب می شود.

واحدهای تجاری متعددی در این محله قرار دارد که این موضوع سبب شده تا به محله شلوغی تبدیل شود.

 • شرق محله خانی آباد نو به محله شهید کاظمی
 • شمال این محله به بزرگراه آیت الله سعیدی
 • جنوب این محله به آزادگان
 • و از سمت غرب به محله اسماعیل آباد ختم می شود.

محله شریعتی

یکی از محله های گران منطقه نوزده تهران است، نزدیک ترین ایستگاه مترو به این منطقه ایستگاه مترو عبدل آباد است.

 • این محله از سمت شرق به محله شریعتی
 • از سمت جنوب به بلوار شقایق
 • از سمت غرب به شکوفه
 • از سمت شمال به بزرگراه چراغی ختم می شود.

محله شهرک رسالت

یکی از محله هایی است که دارای آب و هوای خوبی است، در بخش جنوبی این منطقه پارک جنوبی افرا قرار گرفته است.

 • شهرک رسالت از شرق بزرگراه هاشمی
 • بزرگراه آزادگان به شمال این محله
 • از سمت غرب به آزادراه خلیج فارس ختم می شود.

محله شهید کاظمی

 • یکی از محله های منطقه 19 تهران است که از سمت شمال به محله نعمت آباد
 • از غرب به محله دولتخواه
 • از سمت شرق و جنوب هم به بزرگراه شهید کاظمی و آزادگان ختم می شود.

محله عبدل آباد

یکی دیگر از محله های شلوغ و پرتردد این منطقه است، بورس لباس و پارچه در تهران و حومه محسوب می شود.

این محله ایستگاه مترو دارد و جزو محله های با قشر متوسط در این منطقه است.

 • از سمت جنوب به محله شکوفه
 • از شرق به شهرک شریعتی
 • از سمت غرب به نعمت آباد
 • از سمت شمال به بزرگراه چراغی ختم می شود.

محله نعمت آباد

یکی از محله های قدیمی تهران است که در گذشته اولین نیروی انتظامی پس از انقلاب شهرت داشت.

 • این محله از سمت غرب به محله دولتخواه
 • از سمت جنوب به محله شهید کاظمی
 • از سمت شرق به محله عبدل آباد ختم می شود.

محله نعمت آباد از جمله مراکز خرید وسایل چوبی محسوب می شود.

نقشه گردشگری منطقه 19 تهران

نقشه گردشگری منطقه 19 تهران

منبع

5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!