تهران

منطقه 19 تهران: بررسی صفر تا 100 امکانات، دسترسی‌ها و آشنایی با محله های منطقه نوزده

منطقه 19 تهران: منطقه ایی در جنوب غربی پایتخت است که از 5 ناحیه و 15 محله تشکیل شده است. این منطقه از امکانات رفاهی، درمانی، آموزشی و غیره برخوردار است. در ادامه ایرانیجو به بررسی کامل و جامع آشنایی با این منطقه و محله های آن می پردازد.

منطقه 19 تهران کجاست؟

منطقه 19 از جمله محله های قدیمی تهران محسوب می شود، در زمان رضاشاه نخستین هواپیما در این منطقه فرود آمد، بعبارتی نخستین فرودگاه تهران در آن زمان بود، امروزه به یکی از پارک های بزرگ تهران یعنی پارک ولایت تبدیل شده است که به لحاظ وسعت در خاورمیانه نمونه ایی ندارد.

در این منطقه خرید اجناس با قیمت مناسب و تنوع بالا به خوبی یافت می شود و این مورد را فقط می توان در جنوب تهران داشت.

منطقه نوزده در جنوب غربی پایتخت قرار گرفته است، دارای وسعتی بالغ بر 89/19 کیلومتر مربع است و از 5 ناحیه و 15محله تشکیل شده است.

طبق سرشماری های صورت گرفته در سال 1390 ایران جمعیت این منطقه 244.350 نفر و بعبارتی 70.349 خانوار برآورد شده است.

منطقه 19 تهران کجاست؟

محدوده جغرافیایی منطقه نوزده

 • از جنوب به پارک جنگلی افرا
 • از سمت شمال به بزرگراه آیت الله سعیدی
 • از سمت غرب به اتوبوان آیت الله سعیدی و بزرگراه آزادگان
 • از سمت شرق به بزرگراه تندگویان و خیابان بهمنیار ختم می شود.

ناحیه های منطقه 19 تهران با نقشه

ناحیه 1 در منطقه 19 و آمارهای کلی

ناحیه 1 منطقه 19

سرفصل

عنوان شاخص میزان/مقدار/تعداد واحد اندازه گیری
مساحت مساحت ناحیه 6.5 کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر) 1.2 کیلومتر مربع
مساحت بخش مسکونی 1.2 کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاری 0.6 کیلومتر مربع
مساحت بخش اداری 0.04 کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتی 0.02 کیلومتر مربع
مساحت فضای سبز 3.4 کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی 0.006 کیلومتر مربع
مساحت بافت فرسوده 0.6 کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشی 0.17 کیلومتر مربع
سرفصل عنوان شاخص میزان/مقدار/تعداد واحد اندازه گیری
مساحت جمعیت ناحیه 82230 نفر
تراکم جمعیت 12651 نفر در کیلومتر مربع
جمعیت بافت فرسوده(سال 85) 43929 عدد
تعداد آتش نشانی 2 عدد
تعداد درمانگاه 7 عدد
تعداد مجموعه ورزشی 12 عدد
تعدادا بوستان 29 عدد
تعداد مدرسه 23 عدد
تعداد سوله بهران 1 عدد
تعداد پمپ بنزین عدد
تعدادا پمپ گاز عدد

ناحیه 2 در منطقه 19 و آمار های کلی

ناحیه 2 منطقه 19
سرفصل عنوان شاخص ها میزان/مقدار/تعداد واحد اندازه گیری
مساحت مساحت ناحیه 6.3 کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر) 18 کیلومتر مربع
مساحت بخش مسکونی 1.19 کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاری 18 کیلومتر مربع
مساحت بخش اداری 0.04 کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتی 0.01 کیلومتر مربع
مساحت فضای سبز 0.8 کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی 0.02 کیلومتر مربع
مساحت بافت فرسوده 0.4 کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشی 0.09 کیلومتر مربع
سرفصل عنوان شاخص میزان/مقدار/تعداد واحد اندازه گیری
مساحت جمعیت ناحیه 97942 نفر
تراکم جمعیت 15546 نفر در کیلومتر مربع
جمعیت بافت فرسوده (سال 85) 38681 عدد
تعداد آتش نشانی 2 عدد
تعداد درمانگاه 8 عدد
تعداد مجموعه ورزشی 16 عدد
تعداد بوستان 25 عدد
تعداد مدرسه 20 عدد
تعداد پمپ بنزین 3 عدد
تعداد پمپ گاز 2 عدد
تعداد سوله بهران 3 عدد

ناحیه 3 در منطقه 19 و آمارهای کلی

ناحیه 3 منطقه 19
سرفصل عنوان شاخص ها میزان/ مقدار/ تعداد واحدا اندازه گیری
مساحت مساحت ناحیه 7.6 کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر) 1.2 کیلومتر مربع
مساحت بخش مسکونی 0.9 کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاری 0.05 کیلومتر مربع
مساحت بخش اداری 0.01 کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتی 0.34 کیلومتر مربع
مساحت فضای سبز 0.47 کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی 0.01 کیلومتر مربع
مساحت بافت فرسوده 0.9 کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشی 0.04 کیلومتر مربع
سرفصل عنوان شاخص میزان/مقدار/تعداد واحد اندازه گیری
مساحت جمعیت ناحیه 59160 نفر
تراکم جمعیت 7784 نفر در کیلومتر مربع
جمعیت بافت فرسوده (سال 85) 41768 نفر
تعداد آتش نشانی عدد
تعداد درمانگاه 14 عدد
تعداد مجموعه ورزشی 21 عدد
تعداد بوستان 19 عدد
تعداد مدرسه 22 عدد
تعداد سوله بهران 2 عدد
تعداد پمپ بنزین 2 عدد
تعداد پمپ گاز 2 عدد

ناحیه 4 در منطقه 19 و آمارهای کلی

سرفصل عنوان شاخص ها میزان/ مقدار/ تعداد واحدا اندازه گیری
مساحت مساحت ناحیه 59.5 کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر) 0.9 کیلومتر مربع
مساحت بخش روستاها 3 کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاری کیلومتر مربع
مساحت بخش کشاورزی 49 کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتی کیلومتر مربع
مساحت فضای سبز 3 کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی 0.03 کیلومتر مربع
مساحت بافت باغ 0.7 کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشی کیلومتر مربع
سرفصل عنوان شاخص میزان/مقدار/تعداد واحد اندازه گیری
مساحت جمعیت ناحیه 15991 نفر
تراکم جمعیت 27 نفر در هکتار
جمعیت خانوار 3950 نفر
تعدادروستا 13 عدد
تعداد بوستان 6 عدد
تعداد دانشگاه 2 عدد
تعداد مدرسه 9 عدد
تعداد خانه سلامت 2 عدد
تعداد سوله بهران 9 عدد
تعداد امامزاده 2 عدد
تعداد پمپ بنزین 2 عدد
تعداد پمپ گاز 2 عدد
تعداد مراکز بازپروری 7 عدد

ناحیه 5 در منطقه 19 و آمارهای کلی

ناحیه 5 منطقه 19

سرفصل عنوان شاخص ها میزان/ مقدار/ تعداد واحدا اندازه گیری
مساحت مساحت ناحیه 16.7 کیلومتر مربع
مساحد گذر (معبر) 1 کیلومتر مربع
مساحت بخش روستاها 0.4 کیلومتر مربع
مساحت بخش تجاری کیلومتر مربع
مساحت بخش کشاورزی 13 کیلومتر مربع
مساحت بخش صنعتی کیلومتر مربع
مساحت فضای سبز 3 کیلومتر مربع
مساحت فضای مذهبی 0.4 کیلومتر مربع
مساحت بافت باغ 0.06 کیلومتر مربع
مساحت فضای آموزشی کیلومتر مربع
سرفصل عنوان شاخص میزان/مقدار/تعداد واحد اندازه گیری
مساحت جمعیت ناحیه 15500 نفر
تراکم جمعیت 9.3 نفر در هکتار
جمعیت خانوار 3520 نفر
تعدادروستا 13 عدد
تعداد بوستان 3 عدد
تعداد دانشگاه 0 عدد
تعداد مدرسه 9 عدد
تعداد مراکز درمانی 6 عدد
تعداد امامزاده 6 عدد
تعداد پمپ بنزین 1 عدد
تعداد پمپ گاز 2 عدد
تعداد مراکز بازپروری 7 عدد

محله های منطقه 19

 • محله شریعتی شمالی
 • محله شریعتی جنوبی
 • محله خانی آباد نو(خانی آباد جنوبی)
 • محله اسفندیاری و بستان
 • محله شکوفه شمالی
 • محله شکوفه جنوبی
 • محله نعمت‌آباد
 • محله شهید کاظمی
 • محله دولتخواه
 • محله اسماعیل‌آباد
 • محله شهرک رسالت
 • محله بهمنیار

سینماهای منطقه 19 تهران

 • پردیس سینمایی کیان
 • مراکز طبیعت‌گردی منطقۀ 19 تهران
 • پارک جنگلی افرا
 • بوستان ولایت

آب و هوای منطقه نوزده تهران

یکی از مناطق جنوب غربی تهران است و به دلیل دوری از رشته کوه های البرز و بخش شمالی تهران دارای آب و هوایی گرم و خشک است، از سوی دیگر به دلیل تراکم جمعیتی بالا، و جودا مراکز متعدد خرید ، نزدیکی به مرقد امام خمینی و بهشت زهرا و غیره تردد در این منطقه زیاد است و این موضوع آلودگی های را برای ساکنین به همراه دارد.

این منطقه دارای بوستان ها و پارک های متعددی است و اکسیژن و هوای تقریبا تمیزی را به ساکنین می دهد.

بوستان های و پارک های منطقه 19

بوستان های و پارک های منطقه 19

 • بوستان ولایت
 • بوستان باران
 • بوستان شادی
 • بوستان اسماعیل آباد
 • بوستان نرگس
 • بوستان جانباز
 • بوستان آموزش
 • بوستان شهید کاظمی
 • بوستان امید
 • بوستان بهار
 • بوستان شریعتی
 • بوستان 22 بهمن
 • بوستان نعمت آباد
 • بوستان جوانه
 • بوستان گلستان
 • بوستان شهید مطهری
 • بوستان دانش‌آموز
 • بوستان بستان
 • بوستان امام علی(ع)
 • بوستان شقایق
 • بوستان بهشت
 • بوستان جنگلی افرا
 • بوستان نسترن
 • بوستان شادی
 • بوستان مرجان
 • بوستان چنارستان
 • بوستان امام خمینی

مراکز درمانی و بیمارستانی منطقه

 • درمانگاه هاشمی نژاد
 • مرکز بهداشت دولتخواه
 • آزمایشگاه نعمت آباد
 • کلینیک شهرداری
ایستگاه های مترو در منطقه 19

ایستگاه های مترو در منطقه 19

ایستگاه مترو شهرک شریعتی
مترو عبدل‌آباد
ایستگاه مترو نعمت‌آباد
مترو آزادگان

مراکز خرید منطقه نوزده تهران

 • جمعه بازار تهران
 • بازارچه خیریه المهدی
 • مجتمع تجاری صوفی
 • بازار توحید
 • بازار بزرگ عبدل آباد
 • برج آنا (بازار پرده)
 • پاساژ شقایق
 • بازارچه احسانی
 • مجتمع تجاری پاشازاده
 • مجتمع تجاری جوانه
 • مرکز خرید پردیس کیان
 • مجتمع تجاری الماس
 • مجتمع تجاری سهند
 • مرکز میوه و تره‌بار تهران
 • مرکز خرید و فروش خودرو
 • مرکز خرید ضایعات آهن

مدارس و مراکز آموزشی منطقه 19

 • کانون دانش پژوهان نخبه
 • دانشکده دندانپزشکی
 • هنرستان پاسداران
 • هنرستان ایساکو
 • دبیرستان ارشاد
 • مدرسه مفتح
 • کتاب‌خانه مشفق
 •  خانه فرهنگ میعاد
 •  دبیرستان گل محمدی
 •  مجموعه فرهنگی ورزشی سرداران
 • دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه آزاد
 •  مدرسه میر میران

آشنایی با محله های منطقه 19 تهران

محله اسفندیاری- بستان

محله اسفندیاری واقع در بخش شرقی این منطقه که میدان میوه تره بار مرکزی را در خود جای داده است.

 • این محله به لحاظ موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به خانی آباد
 • از سمت شرق به بزرگراه تندگویان
 • از سمت جنوب به بزرگراه آزادگان
 • از سمت غرب به بزرگراه کاظمی ختم می شود.

محله اسماعیل آباد

محله در کنار کوره های آچرپزی است جزو محله های ارزان این منطقه بشمار می رود، به علت وزش باد و گرد و خاک به محله ایی آلوده تبدیل شده است.

 • جنوب این محله به محله اسماعیل آباد
 • غرب آن به بزرگراه آزادگان
 • شرق به محله دولتخواه
 • و از بزرگراه آیت الله سعیدی به شمال این محله متصل می شود.

محله بوستان ولایت

یکی از محله های این منطقه است که بوستان ولایت در آن قرار دارد این بوستان دارای امکانات بسیاری خوبی از جمله سیرک، زمین بازی کودکان، تالار پذیرایی، مجموعه شهربانو ویژه بانوان، آموزشگاه موتورسیکلت، فروشگاه های مختلف است.

اکثر ساختمان های مسکونی این محله دارای بافتی فرسوده و قدیمی است و اما دارای قیمت مناسبی برای خرید و اجاره است.

 • شرق این محله محله رضوان قرار دارد
 • از سمت جنوب به خانی آباد جنوبی
 • بزرگراه شهید تندگویان به شمال این محله
 • و از سمت جنوب به آزادگان ختم می شود.

محله خانی آباد نو(خانی آباد جنوبی)

محله خانی آباد واقع در ضلع شرقی بزرگراه تندگویان است، یکی از گران ترین محله های این منطقه محسوب می شود.

واحدهای تجاری متعددی در این محله قرار دارد که این موضوع سبب شده تا به محله شلوغی تبدیل شود.

 • شرق محله خانی آباد نو به محله شهید کاظمی
 • شمال این محله به بزرگراه آیت الله سعیدی
 • جنوب این محله به آزادگان
 • و از سمت غرب به محله اسماعیل آباد ختم می شود.

محله شریعتی

یکی از محله های گران منطقه نوزده تهران است، نزدیک ترین ایستگاه مترو به این منطقه ایستگاه مترو عبدل آباد است.

 • این محله از سمت شرق به محله شریعتی
 • از سمت جنوب به بلوار شقایق
 • از سمت غرب به شکوفه
 • از سمت شمال به بزرگراه چراغی ختم می شود.

محله شهرک رسالت

یکی از محله هایی است که دارای آب و هوای خوبی است، در بخش جنوبی این منطقه پارک جنوبی افرا قرار گرفته است.

 • شهرک رسالت از شرق بزرگراه هاشمی
 • بزرگراه آزادگان به شمال این محله
 • از سمت غرب به آزادراه خلیج فارس ختم می شود.

محله شهید کاظمی

 • یکی از محله های منطقه 19 تهران است که از سمت شمال به محله نعمت آباد
 • از غرب به محله دولتخواه
 • از سمت شرق و جنوب هم به بزرگراه شهید کاظمی و آزادگان ختم می شود.

محله عبدل آباد

یکی دیگر از محله های شلوغ و پرتردد این منطقه است، بورس لباس و پارچه در تهران و حومه محسوب می شود.

این محله ایستگاه مترو دارد و جزو محله های با قشر متوسط در این منطقه است.

 • از سمت جنوب به محله شکوفه
 • از شرق به شهرک شریعتی
 • از سمت غرب به نعمت آباد
 • از سمت شمال به بزرگراه چراغی ختم می شود.

محله نعمت آباد

یکی از محله های قدیمی تهران است که در گذشته اولین نیروی انتظامی پس از انقلاب شهرت داشت.

 • این محله از سمت غرب به محله دولتخواه
 • از سمت جنوب به محله شهید کاظمی
 • از سمت شرق به محله عبدل آباد ختم می شود.

محله نعمت آباد از جمله مراکز خرید وسایل چوبی محسوب می شود.

نقشه گردشگری منطقه 19 تهران

نقشه گردشگری منطقه 19 تهران

منبع

5/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا