ایرانیجو : ایران را بشناسیمجستجو در ایران با ایرانی جو

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی چیست؟ فیزیوتراپیست کیست؟

فیزیوتراپی چیست؟

فیزیوتراپی چیست؟ فیزیوتراپی (Physiotherapy) یکی از شاخه های علم پزشکی است، که نقش بسزایی در توانبخشی، درمان و افزایش سطح تندرستی افراد دارد. از مهمترین مزایای مراجعه به فیزیوتراپیست میتوان به این مورد اشاره کرد، که با انجام درست فیزیوتراپی میتوان از بروز هرگونه آسیب جدی به افراد جلوگیری کرد. فیزیوتراپی …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!