ایرانیجو : ایران را بشناسیم جستجو در ایران با ایرانی جو

تهران

خیابان قزوین در تهران : آشنایی با میدان قزوین در تهران

خیابان قزوین در تهران

خیابان قزوین در تهران یکی از محله های منطقه 11 شهرداری تهران است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. میدان قزوین یا خیابان قزوین خیابان قزوین در تهران یکی از خیابان های منطقه 11 شهرداری تهران است که از سمت میدان قزوین به سه راه آذری ختم می …

ادامه مطلب »

محله قصر تهران : آشنایی با امکانات رفاهی و آموزشی و دسترسی های خیابان قصر در تهران

باغ موزه قصر در محله قصر تهران

محله قصر در حقیقت در مرکز شهر تهران قرار دارد و در نزدیکی چند مکان عمومی مهم تهران مانندد زندان سیاسی شماره 2 می باشد در ادامه به بررسی و آشنایی بیشتر با آن می پردازیم. محله قصر تهران محله قصر تهران یکی از محله های واقع در مرکز شهر …

ادامه مطلب »

قلهک تهران : آشنایی با محله قلهک در تهران

قلهک تهران

قلهک تهران یکی از محله های منطقه 3 شهرداری تهران است که در ادامه به بررسی و آشنایی این منطقه می پردازیم . محله قلهک تهران قلهک تهران قلهک یکی از محله های شهرداری منطقه 3 شهرداری تهران است که از گذشته تا کنون دارای چندین رشته قنات بوده و …

ادامه مطلب »

قلمستان در تهران : آشنایی به امکانات و دسترسی ها و شرایط زندگی محله قلمستان تهران

محله قلسمتان و فرآیند شکل گیری آن

قلمستان درتهران در محدوده مرکزی این شهر قرار دارد و در منطقه 11 شهرداری تهران قرار گرفته است در ادامه به بررسی و آشنایی با این منطقه می پردازیم. قلسمتان در تهران قلسمتان در تهران محله قلمستان در تهران در مرکز شهر تهران و شهرداری منطقه 11 تهران قرار دارد …

ادامه مطلب »

میدان قیام تهران : آشنایی با امکانات ، دسترسی ها و شرایط زندگی در محله قیام

اولین پمپ بنزین در ایران در میدان قیام بود

میدان قیام تهران یکی از محله های جنوب شرقی و منطقه 12 شهرداری تهران می باشد که در ادامه به بررسی و آشنایی با این منطقه می پردازیم. محله قیام در تهران محله قیام در تهران یکی از محله هایی جنوب شرقی شهر تهران است که در محدوده طرح ترافیک …

ادامه مطلب »

قیطریه تهران: محله ای لوکس در تهران، بررسی صفر تا 100 قیطریه به همراه عکس

جاهای دیدنی قیطریه تهران

قیطریه یکی از مناطق شمال شرقی تهران است که در شهرستان شمیرانات قرار گرفته است. در ایرانیجو به بررسی کامل و آشنایی با این محله و جاذبه های دیدنی آن می پردازیم . فهرست مطالب قیطریه کجاست؟قیطریه منطقه چند است؟قیطریه روی نقشهمحدوده جغرافیاییایستگاه متروتاریخچه استانتهرانشهرتهرانمنطقه شهرداری1وبگاهقیطریه کجاستموقعیت جغرافیاییشمال تهرانمنطقه پستی19پیش …

ادامه مطلب »

میدان کاج تهران: بررسی امکانات میدان کاج در تهران

میدان کاج سعادت آباد

میدان کاج در تهران یکی از میادین بسیار مهم در محله سعادت آباد تهران می باشد که در ادامه به بررسی و آشنایی با این محله می پردازیم. میدان کاج تهران میدان کاج در تهران میدان کاج در منطقه 2 شهرداری تهران ، تقاطغ خیابان سرو و خیابان سعادت آباد …

ادامه مطلب »

محله کاج تهران: بررسی امکانات ، دسترسی ها و شرایط زندگی در خیابان کاج تهران

محله کاج تهران

محله کاج یکی از محله های منطقه 7 شهرداری تهران است که در ادامه به بررسی و آشنایی با امکانات رفاهی، آموزشی و پزشکی این منطقه ، دسترسی ها و شرایط زندگی در آن می پردازیم . محله گاج تهران محله کاج تهران محله کاج در مرکز شهر تهران قرار …

ادامه مطلب »

محله کارون تهران : بررسی امکانات رفاهی و آموزشی محله کارون در تهران

امکانات و دسترسی به محله کارون در تهران

محله کارون یکی از محله های است که در منطقه 10 شهرداری تهران قرار دارد، در ادامه به بررسی و آشنایی با این منطقه می پردازیم . محله کارون تهران محله کارون تهران محله کارون از سمت شمال به خیابان آزادی و خیابان آذربایجان ،از سمت جنول به خیابان هاشمی …

ادامه مطلب »

کاظم آباد تهران : بررسی محله کاظم آباد ، شرایط زندگی ، امکانات و دسترسی ها

کاظم آباد تهران یکی از محله های ناحیه 1 شهرداری منطقه 4 تهران است که در ادامه به بررسی و آشنایی آن می پردازیم . کاظم آباد تهران کاظم آباد تهران یکی از محله های ناحیه 1 شهرداری منطقه 4 تهران است که در مجاروت سه بزرگراه شهید زین الدین …

ادامه مطلب »